https://www.serverpolo.com/assets/ https://pakistaneconomicnet.com/wp-content/ https://vinztattoo.com/wp-content/uploads/2020/ https://slot.farmasisbg.com/ https://keendexegypt.com/slot-gacor-2023/ http://chhotumaharaj.com/storage/ https://www.theabbeycatering.com/wp-content/slot-gacor/ Slot Deposit Pulsa Tanpa Potongan http://www.imguruplr.com/
VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN CÁC LOẠI HÌNH VÀ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA VINACONTROL

văn bản pháp luật

STT TÊN VĂN BẢN CHI TIẾT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ GIÁM ĐỊNH, THỬ NGHIỆM, CHỨNG NHẬN PHỤC VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
1 Văn bản pháp luật về chất lượng, sản phẩm hàng hóa
1.1 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 của Quốc hội khóa 12 ngày 21/11/2007/QH12 của Quốc hội khóa 12 ngày 21/11/2007 (có hiệu lực thi hành ngày 01/07/2008). Tải về
1.2 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng, sản phẩm, hàng hóa. Tải về
1.3 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 của Quốc hội khóa 12 ngày 21/11/2007/QH12 của Quốc hội khóa 12 ngày 21/11/2007 (có hiệu lực thi hành ngày 01/07/2008). Tải về
1.4 Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 của Quốc hội khóa 12 ngày 17/6/2010 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2001). Tải về
1.5 Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/04/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm. Tải về
2 Văn bản pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
2.1 Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 của Quốc hội khóa 11 ngày 29/6/2006 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007). Tải về
2.2 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Tải về
3 Văn bản pháp luật về hoạt động đánh giá sự phù hợp
3.1 Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp. Tải về
3.2 Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp. Tải về
3.3 Thông tư số 10/2011/TT-BKHCN ngày 30/06/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN. Tải về
3.4 Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp. Tải về
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH ALPHACONTROl

Trụ sở Văn phòng

 • Tổ 17, khu 2A, Phường Cao Thắng, Tp. Hạ Long
 • 0982 156 606
 • gdalphacontro@gmail.com
LOẠI HÌNH DỊCH VỤ
Lĩnh vực
Công ty cổ phần giám định alphacontrol
 • Tổ 17, khu 2A, Phường Cao Thắng, Tp. Hạ Long
 • 0982 156 606
 • 0982 156 606
 • gdalphacontro@gmail.com ; Alpha@Alphacontrol.com.vn
GIỚI THIỆU
 • Dịch vụ
 • Lĩnh vực hàng hóa
 • Quản lý chất lượng
 • Hỗ trợ
DỊCH VỤ
 • Giám định
 • Kiểm định máy móc thiết bị
 • Chứng nhận
 • Thử nghiệm
 • Hỗ trợ thủ tục nhập khẩu
 • Thẩm định giá
 • Quản lý hàng thế chấp
 • Thẩm định môi trường
LIÊN KẾT
 • Mạng xã hội

© 2020 Copyright by Alphacontrol Group Coporation. All rights reserved.

0982156606